W życie weszły przepisy, które zmieniają sposób przesyłania e-sprawozdań finansowych.

Od teraz będzie to możliwe tylko w formie elektronicznej - wypróbuj program Comarch e-Sprawozdania!

Dlaczego warto wybrać program Comarch e-Sprawozdania?

  • zgodność ze wszystkimi wymogami Ministerstwa Finansów – czuwa nad tym zespół wykwalifikowanych ekspertów
  • dostęp w chmurze: możesz korzystać zarówno ze stacjonarnej, instalowanej na komputerze wersji programu, jak i z chmurowej – w modelu abonamentowym
  • pełna kompatybilność z innym oprogramowaniem: nie musisz mieć systemu Comarch ERP, by z nią pracować
poprawność sprawozdania: aplikacja zawiera dedykowany walidator, który sprawdzi poprawność wygenerowanego sprawozdania

W aplikacji Comarch e-Sprawozdania możesz tworzyć i edytowaćponiższe elementy;

  • wprowadzenie do sprawozdania finansowego
  • bilans (oddzielnie aktywa i pasywa)
  • rachunek zysków i strat (w wariancie porównawczym lub kalkulacyjnym)
  • zestawienie zmian w kapitale własnym
  • rachunek przepływów pieniężnych
  • kalkulacja podatku dochodowego
pozostałe noty i objaśnienia


-------------------------------------------------------------------------------------------


  


-------------------------------------------------------------------------------------------Nowa odsłona programu Comarch ERP Optima to ...

Więcej... 

  ____________________________

 


____________________________