Zmiany w podatkach 2023. Na co muszą się przygotować przedsiębiorcy?

Rok podatkowy 2023 będzie wiązał się z nowymi zasadami opodatkowania, wynikającymi ze zmian w ustawach o CIT, PIT i innych ustaw, tj. w tzw. Polskim Ładzie 3.0. Nowelizacja przewiduje również nowe brzmienie niektórych przepisów, które należy stosować dopiero do dochodów osiąganych w 2023 r.  W zakresie podatku VAT oczekujemy natomiast regulacji, które mają być wprowadzone w 2023 r. w ramach tzw. pakietu SLIM […]