Oferujemy pełne przejęcie obowiązków Inspektora Ochrony Danych, wynikających z zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. orazUstawy o Ochronie Danych Osobowych a co za tym idzie zapewniamy Administratorowi Danych Osobowych komfort bezpiecznego i zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych

Zakres wsparcia

 1. Prowadzenie kontroli wewnętrznych bezpieczeństwa
 2. Opracowanie dokumentacji 
 3. Kontrola legalności przetwarzania zbiorów danych
 4. Szkolenia pracowników i współpracowników
 5. Zarządzanie klauzulami poufności i  upoważnieniami
 6. Prowadzenie ewidencji osób upoważnionych
 7. Nadzór nad umowami powierzenia przetwarzania danych
 8. Realizcja procedury reagowania na incydenty i spory
 9. Reprezentowanie organizacji w kontaktach z UODO
 10. Weryfikacja zgodności dokumentów organizacji z wymogami UODO
 11. Formułowanie wniosków do Zarządu dot. bezpieczeństwa danych
 12. Współpraca z informatykami w zakresie zabezpieczania systemów IT

Program ABI 4.0

ABI 4.0 służy do kompleksowego zarządzania Ochroną Danych Osobowych w różnorodnych organizacjach, w tym wielooddziałowych oraz w korporacjach.

Jest oprogramowaniem przenaczonym dla wielu użytkowników poprzez dostęp przez przeglądarkę internetową. Nie wymaga instalacji na komputerach lokalnych.

http://rodo4.pl/

Funkcje programu

 1.  Dostarcza obszerną bazę szablonów wymaganej dokumentacji
 2. Zapewnia użytkownikom dostęp do obowiązujących dokumentów (np. polityk, procedur, regulaminów, formularzy roboczych)
 3. Pozwala zarządzać ochroną danych osobowych w organizacjach o strukturze wieloodziałowej
 4. Nadzoruje proces szkoleń osób upoważnionych
 5. Pozwala zarządzać oświadczeniami o poufności
 6. Realizuje proces nadawania upoważnień do zbiorów i uprawnień do programów w formie tzw. „obiegówki”
 7. Pozwala na prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 8. Ewidencjonuje udostępnianie danych osobowych
 9. Ewidencjonuje oprogramowanie służące do przetwarzania danych osobowych
 10. Ewidencjonuje zbiory danych osobowych i miejsca ich przetwarzania
 11. Nadzoruje proces zarządzania incydentami bezpieczeństwa
  ____________________________

 


____________________________